Sulama Ürünleri

Sulama, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun yapay olarak getirilmesi işlemidir. İyi bir sulama optimum yolla yapılabilenidir. Suyu bir kaynaktan alarak tarlaya getirip salıvermek de bir sulama çeşididir. Ancak günümüzde sulama, israf edilmeden yapılabilen sistemler için kullanılan bir tanımlama olmaya başlamıştır. Çünkü su kıt ve çok değerli bir kaynaktır, kolayca israf edilmemesi gerekir. Ayrıca sulama mutlaka drenajla birlikte düşünülmelidir. Sulama firmaları damla ve damlama sulama hizmetlerinin yanı sıra, havuz, fıskiye, bahçe sulama, otomatik sulama, zaman ayarlı sulama, spor sahaları çim sulama, Şelale, Gölet, Süs Havuzları, Su Oyunları gibi hizmetler vermektedir. Boru üreten firmalar sulama için uygun boru, dirsek gibi ürünler sunmaktadır.

Sulama Yöntemleri

Sulama, en yaygın olarak salma sulama olarak tabir edilen şekilde yapılmaktadır, fakat salma sulamada su büyük oranda israf olmakta ve fazla su toprağın verimini de azaltmaktadır. Bir diğer sulama şekli de yağmurlama denilen sistemdir. Bu sistemde sulama fıskıyeler aracılığıyla havadan damlalar halinde yapılır. Salma sulamaya göre daha aza su harcanmakta fakat veril daha fazla olmakta ve topraktaki besin maddelerinin kaybı da önlenmektedir. Özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan sulama şekli ise damlama sistemidir. Bu sistem sulama sistemleri içinde en uygun olanıdır. Damlama sisteminde, sulanacak bölgeye döşenen borular yardımı ile sulanacak bitkilerin diplerine damla damla su verilmektedir. Böylece verilen su buharlaşmadan doğrudan toprağa geçmekte ve en az su ile en iyi verim alınmaktadır. Son yıllarda görülen kuraklık ve küresel ısınma, sulamanın bilinçli olarak yapılmasının önemini arttırmıştır.